GOZ

W obliczu współczesnych wyzwań, konieczność opracowania strategii w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego staje się niezwykle pilna. Przedsiębiorstwa muszą identyfikować obszary istotne dla ich działalności. Dla Susesi i jej sektora działalności, GOZ staje się kluczowym elementem, wymagającym zarówno przygotowania do raportowania praktyk, jak i opracowania wskaźników prowadzących do zamknięcia obiegu. Firmy produkcyjne, detaliczne i logistyczne muszą zmierzyć się z identyfikacją swojego wpływu, zdefiniowaniem cyrkularności w kontekście swojej działalności, opracowaniem polityk i strategii, ustaleniem wskaźników oraz oceną skutków finansowych związanych z wykorzystaniem zasobów, a także analizą zagrożeń i szans związanych z GOZ.

W Susesi oferujemy kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe z zakresu GOZ, w tym:

Ocena gotowości do wdrożenia GOZ.
Opracowanie strategii i planowanie procesów związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.
Projektowanie produktów i innowacyjne rozwiązania wspierające cyrkularność.
Optymalizacja łańcucha dostaw pod kątem zasad GOZ.
Implementacja i zarządzanie zmianą w organizacji w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego.
Raportowanie i komunikacja związana z praktykami i osiągnięciami w zakresie GOZ.
Dostosowanie do obowiązujących regulacji dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego.
Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na projekty związane z GOZ.

Ponadto, w ramach naszej działalności, Susesi oferuje usługę wdrożenia normy ISO 14001:2015 (System Zarządzania Środowiskiem). Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

  • Analizę przedsiębiorstwa pod kątem potrzeb związanych z zarządzaniem środowiskowym.
  • Opracowanie Polityki Środowiskowej dostosowanej do specyfiki działalności klienta.
  • Przygotowanie pełnej dokumentacji wdrożeniowej, w tym: Polityki kontekstu organizacji, analizy ryzyka, procedur identyfikacji aspektów środowiskowych, procedur monitorowania przepisów prawa środowiskowego, pozwoleń środowiskowych oraz sprawozdawczości środowiskowej.
  • Opracowanie Procedur systemowych oraz procedur wspierających.